Toiminta

Taiku nuorten taitopaja on osa Limingan kunnan nuorten palveluita ja se tarjoaa monipuolista toimintaa, työkokeilua, ohjausta ja valmennusta alle 29-vuotiaille nuorille.

Työpajan tarjontaan kuuluvat mm.:

 • Yksilölliset suunnitelmat ja tavoitteet
 • Kädentaitoja, taidetta, kulttuuria, atk- ja mediaosaamista
 • Luonto- ja eräretkiä, ympäristökasvatusta ja kierrätystä
 • Liikuntaa, pienimuotoista puurakentamista ja puutarhatyötä
 • Ruoanlaittoa, asiakaspalvelua ja mainontaa
 • Tutustumista koulutus- ja työnsaantimahdollisuuksiin, työnhakumenetelmiin ja työelämän sääntöihin
 • Erilaisten teemojen käsittelyä, kuten hyvinvointi, ravinto, terveys, sekä muita ajankohtaisia asioita
 • Tutustumisia yrityksiin ja oppilaitoksiin, lähialueen palveluihin, sekä muuta osallisuutta tukevaa toimintaa
 •  

Toiminnan tarkoituksena on tarjota nuoren omien tarpeiden, vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden kautta väylä kohti opintoja ja työelämää. Tavoitteena on nuoren arjenhallinnan edistäminen, elämäntaitojen kartuttaminen, hyvinvoinnin lisääminen, itsetunnon vahvistaminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja päihteettömyyden tukeminen.

Työpajan toiminnan sisältö on monialaista ja suunniteltu tukemaan tavoitteita:

 • Työkokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa
 • Työvalmennusta, yksilövalmennusta ja työharjoittelua
 • Toiminta koostuu yksilö- ja ryhmäohjauksesta, erimittaisista työpajajaksoista, sekä seinättömästä työpajatoiminnasta yrityksissä, yhdistyksissä ja kunnan toimipisteissä
 • Työpajalta tukea myös nuoren käytännön asioiden hoitamiseen ja tarvittaessa asumisenohjausta